سخن مدیر

هرگز دانش آموز خود را در یادگیری تحت فشار قرار ندهید
گاهی مانند ترافیک جاده ای مغز از دریافت آموزش ناتوان میشود .این وقت را به زمان دیگری موکول کنید
فرزند شما فوق العاده مستعد است اما احیانا شما هنوز متوجه استعداد خاص او نشدید .
ایمان دارم هر کس ناتوان و درمانده است توانایی هایش را کشف نکرده
به معلم فرزندتان اختیار تام دهید. بدانید هر اندازه به او اعتماد داشته باشید ابزار شکوفایی فرزندتان را بیشتر فراهم نموده اید
شکست و پیروزی ،گرما و سرما ، شیرینی و تلخی همه و همه در جایگاه خود آموزنده و لاجرم لازمند. کودکی که هیچ گاه تجربه سختی و ناملایمات را نچشیده به آنی سقوط خواهد کرد
دبستان در ساختار شخصیت پذیری فرزند شما به مراتب از دانشگاه مهم تر است
نشاط و بازی برای کودک به همان اندازه برای او لازم است که آب و غذا نیاز دارد
توجه و بها دادن به شخصیت کودک از اولین نشانه های خانواده های متعالی است. بر خلاف نظر عوام هر گز ندیده ام کودکی که مورد توجه قرار گرفته لوس و بی ادب شده باشد . بلکه عمیقا اعتقاد دارم هربار که از او اظهار نظر خواستم و نظریاتش را جویا شدم خواسته و ناخواسته شخصیتی متعال تر از او ساختم
در جمع تشویق و در تنهایی با احتیاط تذکر دهید
مربیان موفق زمان تذکر را به جا انتخاب میکنند . نه هرزمان و نه هر مکان
وقتی بزرگترها حق اشتباه دارند کودکان مستحق اشتباهند. اگر سرکوب و تنبیه شوند ناخواسته روح کنکاش و جسارت را درونشان خواهیم کشت
دریافته ام در بزرگسالی جسم در محدودیت به لذت میرسد و در کودکی خیال در بی نهایت

مبادا ناخواسته پرنده خیال کودکمان را به زنجیر بکشیم
ارادتمند حمید صفریان
به بالای صفحه بردن